CMAPS je prehliadač online máp s editorom GPS trás. Podporuje viacero online máp, online úložísk, súbory GPS trás vo formátoch GPX a PLT (OziExplorer), vektorové dáta Openstreetmapy a Národného lesníckeho centra Zvolen a výškové dáta SRTM3 a Aster GDEM.
( Optimalizovaný pre Firefox > 3 ; Internet Explorer 8 kompatibilný)

Používateľské príručky

CMAPS - prepínanie mapových vrstiev (6MB)
CMAPS - pokročilá editácia trás (25MB)
CMAPS - pridávanie máp v režime lokálneho súboru (len anglicky)(4MB)

Mapové vrstvy

Zoznam mapových vrstiev sa zobrazí po kliknutí na biele plus v modrom poli (nachádza sa v pravom hornom rohu mapy). Je možné zvoliť jednu zakladnú - podkladovú mapovú vrstvu (base layer), nad ktorou možu byt súčasne zobrazené viaceré vrstvy prekrytia (overlay). Vrstvy prekrytia sú napr. vrstvy s turistickými chodníkmi, vrstevnicami.
V režime lokálneho súboru je možné pridať aj ďalšie mapové vrstvy z lokálneho disku alebo internetových mapových zdrojov, ktoré si sami definujete.

Úprava trás   (úprava trás je aktívna len pri označenej voľbe "EDITOR")


Ovládanie MAPY

Ovládanie TABULE


Schéma spracovania GPS dát

close

CMAPS obsahuje 3 nezávislé komponenty pre prácu s GPS dátami: dve grafické vrstvy PREHLIADAČ a EDITOR a editovateľný zoznam trasových bodov TABUĽA. GPS dáta, nachádzajúce sa v každom z komponentov, môžete zobraziť alebo skryť prostredníctvom checkboxu. GPS trasy, alebo len označené trasové body, môžete medzi komponentmi kopírovať.
PREHLIADAC je vrstva pre vizualizáciu dát. Môže v nej byť uložených veľa trás súčasne. Všetky dáta, načítané z internetových úložísk, alebo z lokálnych súborov, tu môžu byť uložené.
EDITOR umožnuje modifikovať trasu, čiže presúvať, vytvátať, mazať, vkladať trasové body, alebo vytvoriť celkom novú trasu. Môžete tiež označiť trasový bod a vytvoriť z neho waypoint, pridať výškové dáta zo SRTM3 alebo ASTER modelu, alebo označiť skupinu trasových bodov. Trasu (a tiež trasové body v nej, označené ako waypointy), môžete uložiť na svoj počítač do súboru typu PLT alebo GPX. Uložiť sa takto naraz dá iba jednu trasu, ktorá sa nachádza v EDITORE. Ked kopírujete trasu do EDITORA, všetky predošlé dáta, čo v EDITORE boli, sa prepíšu.
TABUĽA je editovateľný zoznam trasových bodov, určený pre jednoduché a rýchle vytvorenie trasy z viacerých existujúcich segmentov trás, prenesených do TABULE z PREHLIADAČA alebo EDITORA.

Pridávanie úsekov

Pravým klikom myšou je možné do editovanej trasy pridávať naraz celé úseky (viac trasových bodov). Úseky su generované z uvedených zdrojov dát: Slovenská verzia cmaps ma predvolený primárny zdroj NLC a sekundárny zdroj OSM. Česká má predvolený len zdroj OSM.
Rýchle prepnutie zdrojov je možné tiež realizovať klávesou s.
Pridávanie úsekov je možné konfigurovať cez menu OSTATNÉ -> Možnosti
Ak sú zvolené oba zdroje dát, ak sa nájde úsek v prvom zdroji, ďaľší zdroj už nie je použity.

Velkosť plochy pre hľadanie úsekov:
Číslo vyjadruje dĺžku strany štvorca, v ktorom su hladené úseky. Úsek je nájdený len vtedy, ak má bod v danej oblasti. Ak sa v danej oblasti nájde viacej úsekov, vyberie sa ten, ktorý je najbližšie k miestu kliknutia. Ak načítavanie dát z OSM zdroja skončí oznamom "OSM timeout", je generovanie dát OSM serverom pomalé (veľa dát) a treba skúsiť zmenšiť velkosť oblasti. Inak v praxy nie je potrebné tieto parametre meniť.

Filtrovanie OSM dát:
Z OSM zdroja sa generujú dáta pre všetky objekty v OSM mape (cesty, budovy, železnice,...). Pre pridávanie úsekov je možné dáta filtrovať, aby sa pridávali len také dáta, ake požadujeme. Prednastavený filter sú všetky druhy komunikacii (od dialnic po lesné chodniky).
Štruktúra OSM dát: Nodes -> Ways -> Relations Filter je možné nastaviť pre cesty(ways) a relácie(relations)
Každý filter môže obsahovať viac tagov. Tag je reprezentovaný dvojicou klúč:hodnota (key:value) . Jednotlivé tagy môžu byť oddelené ľubovolným znakom (napr. | ) Zoznam tagov je možné nájsť v tomto linku
Medzi filtrom ciest(way) a relácií(relations) je vzťah A ZÁROVEŇ (AND).
Medzi viacerými tagmi vrámci jedného filtra je vzťah ALEBO (OR)
Jediný povolený zástupný znak je * , ktorý znamená ľubovolnu hodnotu pre daný kľúč. Nie je možné ho kombinovať s inými reťazcami.
Príklady tagov:
  filter ciest pre želenice: railway:*
  filter relácii pre trasy slovenského a českého klubu turistov: operator:KST|operator:cz:KČT
  filter relácií pre turisticke a cyklo trasy: route:hiking|route:foot|route:mtb|route:bicycle
  filter relácií pre značené turisticke trasy: network:iwn|network:nwn|network:rwn|network:lwn
  filter relácií pre značené cyklo trasy: network:icn|network:ncn|network:rcn|network:lcn

Aktivovaním voľby "Zobraz OSM XML dáta" je pri každom načítavaní OSM dát zobrazený ich obsah (všetky OSM dáta pre oblasť v textovom XML formáte) do nového okna. Z dát sa dajú vyčítať tagy pre jednotlivé objekty a následné podľa nich nastaviť filtre.

Spájanie ciest OSM dát:
Pri pridavaní úsekov nie je pridaná len najbližšia cesta, ale aj nasledujúce cesty z prvej nájdenej relácie, do ktorej patrí najbližšia cesta. Načítanie a spracovanie relácie predlžuje trvanie dotazu. Ak táto relácia obsahuje velmi veľa ciest, dotaz skončí po 30 sekundách (tento stav sa da identifikovať v zobrazených OSM XML dátach) a vrátena je len jedna najbližšia cesta. Nastavením hodnoty "Počet vratených ciest z relácie v jednom dotaze" na 1 sa skráti čas trvania dotazu, lebo relácia najbližšej cesty nie je vôbec načítaná a spracovaná.

Pravidlá napojenia nového úseku na editovanú trasu:

Odovzdanie GPS dát

Súbory s trasami vo formáte GPX alebo PLT (formát Oziexplorera) môžu byť načítané a zobrazené v PREHLIADAČI. Odovzdané dáta sa neuchovávajú na serveri CMAPS. Sú vymazané hned potom, ako sa vygeneruje ich vizualizácia. CMAPS podporuje zobrazenie trás zadaním čísla trasy z nasledujúcich úschovní trás:

GPS dáta môžu byť tiež odovzdané do CMAPS prostredníctvom URL linky. Príklady:

GPX alebo PLT súbory z internetu:
http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html?gpx=forum.mtbiker.sk/resources/file/40737
http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html?plt=trasy.gpsteam.eu/mtbdata/4_A_BA-Brezova.plt

www.cykloserver.cz trasa č. 423
http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html?cykloserver=423

www.bikemap.net trasa č. 36401
http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html?bikemap=36401

www.gps-tour.com trasa č. 21612
http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html?gpstour=21612

Ko-eca-K-Podhradie-MTB trasa na bikely.com
http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html?bikely=Ko-eca-K-Podhradie-MTB


Uvedené príklady sú pre cmaps verziu so slovenskými mapami, pre verziu s českými mapami (mapy.cz , CUZK) je vo všetkých linkoch potrebné zameniť index_svk.html za index_cz.html

Permalink

URL link s aktuálnou polohou a nastavením mapy je možné získať:
  1. ak je režim EDITOR vypnutý, pravý klik myšou na mapu zobrazí permalink daného miesta
  2. trvalým zapnutím zobrazovania permalinku cez menu OSTATNÉ -> Možnosti

Príklad:
http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html#x18.63460y48.62443z14m6v17
položky permalinku:
  x18.63460y48.62443  zemepisná dĺžka a šírka
  z14  úroveň priblíženia mapy*
  m6  čislo základnej mapy (číslovanie zhora dole, od čísla 1)
  v17  jednociferné čísla máp prekrytí, môže byť max. 5 prekrytí (číslovanie zhora dole, od čísla 1)
Jednotlivé položky je možné vynechať. Permalink je možné kombinovat s linkom na odovzdávanie dát. Načíta sa trasa a mapa sa zobrazí podľa definície v permalinku.
Príklad:
http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html?gpx=forum.mtbiker.sk/resources/file/40737#x18.63458y48.62445z14m7v36

*úrovne priblíženia pre jednotlivé mapové vrstvy sú uvedené v zozname mapových vrstiev .
Uvedené príklady sú pre cmaps verziu so slovenskými mapami, pre verziu s českými mapami (mapy.cz , CUZK) je vo všetkých linkoch potrebné zameniť index_svk.html za index_cz.html

Celkové stúpanie/klesanie trasy

Výpočet celkového stúpania/klesania trasy je realizovaný tromi algoritmami, pričom všetky tri hodnoty sú zobrazené
  bez filtru - spočítaný rozdiel nadmorských výšok jednotlivých bodov trasy
  Základný filter - prednastavená hodnota je vhodná pre trasy so STRM3/Aster GDEM výškou alebo trasy zaznamenané GPS bez barometrického výškomeru
  Pokročilý filter - prednastavená hodnota je vhodná pre trasy zaznamenané GPS s barometrickým výškomerom
Nastavenie filtrov je možné upraviť cez menu OSTATNÉ -> Možnosti

Mapové vrstvy

Všetky mapy sú uložené na serveroch poskytovateľov mapových služieb. Prosím rešpektujte podmienky použitia poskytovateľov máp.

verzia so slovenskými mapami:
Väčšina mapových vrstiev používa projekciu štandardu Google Maps: spherical mercator (SM). Vrstvy, ktoré majú v názve _jtsk (len oblasť Slovenska), sú v Krovákovej projekcii (JT) approximovanej projekciou LCC. Vrstvy v Krovákovej a mercator projekcii sa nedajú kombinovať - zobraziť súčasne. Nie je možné zobraziť žiadne prekryvné vrstvy nad mapou v Krovákovej projekcii.
vrstva úrovne
priblíž.
proj mapový server
(poskytovateľ)
pokrytie poznámka
Google maps
(terrain,streets,satelite,hybrid)
0-18 SM http://maps.google.com svet  
Opencyclemap 0-16 SM http://www.opencyclemap.org svet  
MTBmapCZ_EU 0-16 SM http://www.mtbmap.cz EU  
NLC_SK 14,15 SM http://www.gpsteam.eu SK lesné cesty a chodníky SR
vlastník dát: Narodne lesnicke centrum, Zvolen, SK
priblíženie 0-13: MTBmapCZ_EU
NLC_SK_jtsk 0-2 JT http://lvu.nlcsk.org/lc SK lesné cesty a chodníky SR
priblíženie: 0=529m/px  1=6.6m/px  2=2.6m/px
NLC_SK (prekrytie) 14-16 SM http://www.gpsteam.eu SK lesné cesty a chodníky SR
vlastník dát: Narodne lesnicke centrum, Zvolen, SK
GPSforum_HikingPaths_SK 13-16 SM http://www.gpsteam.eu SK značené turistické trasy
zdroj dát: http://www.gpsforum.sk
FREEMAP_HikingPaths_SK 8-16 SM http://www.freemap.sk SK značené turistické trasy
GPSteam_Contours_SK 13-15 SM http://www.gpsteam.eu SK vrstevnice, zdroj dát: SRTM3
FREEMAP_Contours_SK 12-16 SM http://www.freemap.sk SK vrstevnice
Hillshading 0-15 SM http://hikebikemap.de svet tieňovaný relief
Waymarkedtrails_hiking 0-16 SM http://hiking.waymarkedtrails.org svet značené turistické trasy
Waymarkedtrails_cycling 0-16 SM http://cycling.waymarkedtrails.org svet značené cyklo trasy
Waymarkedtrails_mtb 0-16 SM http://mtb.waymarkedtrails.org svet značené MTB trasy


verzia s českými mapami:
Používa dve mapové projekcie: projekciu štandardu Google Maps: spherical mercator (SM) a proprietárnu projekciu mapy.cz (CZ). Vrstvy s touto projekciou majú v názve uvedené _mapy.cz Vrstvy v mapy.cz a mercator projekcii sa nedajú kombinovať - zobraziť súčasne. Nad základnými mapami mapy.cz sa dajú zobraziť len prekrytia mapy.cz a analogicky to platí pre mapy mercator projekcie. Vynimkou je vrstva Lesni_komunikace_UHUL, ktorá ide zobraziť aj nad základnými mapami mapy.cz, ale okraje jednotlivých mapových kachličiek su skreslené a nenadväzujú koretkne. Úrovne priblíženia projekcii mapy.cz a spherical mercator su posunuté približne o 5 úrovní. Napr. úroveň priblíženia 15 google mapy rozlíšením približné zodpovedá úrovni 10 na mapy.cz
vrstva úrovne
priblíž.
proj mapový server
(poskytovateľ)
pokrytie poznámka
Turist_mapy.cz 0-13 CZ http://www.mapy.cz ČR priblíženie 14,15: Letecka_mapy.cz
Letecka_mapy.cz 0-15 CZ http://www.mapy.cz ČR  
Obecna_mapy.cz 0-13 CZ http://www.mapy.cz ČR priblíženie 14,15: Letecka_mapy.cz
MTBmapCZ_EU 0-16 SM http://www.mtbmap.cz EU  
Topo_CUZK 7-17 SM http://geoportal.gov.cz ČR zdroj dát: http://www.cuzk.cz
NLC_SK 14,15 SM http://www.gpsteam.eu SK lesné cesty a chodníky SR
vlastník dát: Narodne lesnicke centrum, Zvolen, SK
priblíženie 0-13: MTBmapCZ_EU
Google maps
(terrain,streets,satelite,hybrid)
0-18 SM http://maps.google.com svet  
Opencyclemap 0-16 SM http://www.opencyclemap.org svet  
TurTrasy_mapy.cz 0-15 CZ http://www.mapy.cz ČR značené turistické trasy
CykloTrasy_mapy.cz 0-15 CZ http://www.mapy.cz ČR značené cyklo trasy
Popisky_mapy.cz 0-15 CZ http://www.mapy.cz ČR popisky
Lesni_komunikace_UHUL 14-16 SM http://geoportal2.uhul.cz ČR lesné cesty ČR
NLC_SK (prekrytie) 14-16 SM http://www.gpsteam.eu SK lesné cesty a chodníky SR
vlastník dát: Narodne lesnicke centrum, Zvolen, SK
FREEMAP_HikingPaths_SK 8-16 SM http://www.freemap.sk SK značené turistické trasy
Hillshading 0-15 SM http://hikebikemap.de svet tieňovaný relief
Waymarkedtrails_hiking 0-16 SM http://hiking.waymarkedtrails.org svet značené turistické trasy
Waymarkedtrails_cycling 0-16 SM http://cycling.waymarkedtrails.org svet značené cyklo trasy
Waymarkedtrails_mtb 0-16 SM http://mtb.waymarkedtrails.org svet značené MTB trasy


Pridanie mapových vrstiev

Cez menu Ostatné -> Pridaj mapu je možné pridanie a zobrazenie mapovej vrstvy z lokálneho disku alebo internetových mapových zdrojov, ktoré si sami definujete.
Poznámka: Adresárová štruktúra máp na lokálnom disku/internetových mapových zdrojov musí zodpovedať štandardu Google maps kachličiek.
Funkcia je dostupná len v režime lokálneho súboru, ktorý sa aktivuje nasledovne:
Uložením tejto stránky do html súboru na lokálny disk (formát uloženia: iba HTML) a jej následným otvorením v prehliadači priamo z lokálneho disku. Uložiť stránku môžete napr. cez menu prehliadača Súbor -> Uložiť stránku ako... (zvoliť formát iba HTML) alebo podobným postupom pravým klikním na link http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html a zvolením Uložiť cieľ odkazu ako... Uvedený postup je iba orientačný. V závislosti od prehliadača sa môžu názvy položiek menu odlišovať.

Pri definovaní mapovej vrstvy z internetových zdrojov je v URL linku potrebné x,y,z čísla mapových kachličiek zadať ako (X) (Y) (Z) (velké písmeno v gulatej zátvorke). Ak je kachličky možné načítavať z viacerých mapových serverov, je možné to definovať výrazom (menoserveru|menoserveru|menoserveru) pričom meno a počet serverov nie je obmedzený.
Príklad: http://(a|b|c).tile.openstreetmap.org/(Z)/(X)/(Y).png      (servery openstreet mapy v príklade majú mená a, b, c).

Pri definovaní mapovej vrstvy z lokálnej tilecache je potrebné namiesto http:// zadať reťazec file:/// a potom absolútnu cestu na umiestnenie
mapovej cache na disku, pričom sa používa znak / namiesto \.
Príklad1: file:///D:/mapy/APPS/SAS.Planet100707/cache_gmt/cyclemap/z(Z)/(Y)/(X).png
Príklad2: file:///D:/maptools/Googleak.NET_1_5_2_0/tiles/osm/cycle/(Z)/(X)/(Y)
Lokálnu diskovú cache v adresarovej štruktúre štandardu Google maps kachličiek vytvárajú napr. programy Googleak.NET , SASplanet .

Pokročilí používatelia môžu definovať vrstvy priamo v javascript súbore a pridať ich načítaním tohto súboru. Príklad javascript súboru aj s popisom nájdete tu. Súbor môže byť umiestnený na internete alebo lokálne priamo v adresári, kde sa nachádza samotný lokálny cmaps html súbor. Pokial má javascript uložený lokálne meno startup.js, bude automaticky načítaný hneď pri otvorení cmaps html súboru v prehliadači.

Softvér

Openlayers 2.10
Javascript kód pre editovanie trasy a inšpirácia dizajnu stránky prevzatá z http://pifpafpuf.de/cycleroute.html s láskavým súhlasom jej autora.
Iny použitý kód/techniky: prekrytie máp EPSG:4326 nad EPSG:900913 ,  zobrazenie mapy.cz cez Openlayers
Pri vývoji bol použitý: Notepad ,  Firebug ,  XAMPP

Autor

Palo TT, palinow(at)atlas(dot)cz
Preklad do slovenčiny: Bogi, Palo TT